Công ty TNHH
Dược Phẩm Bình Đông
Dược Bình Đông được thành lập với sự kế thừa tinh hoa của nền Y học cổ truyền Việt Nam, tiền thân là Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Bình Đông.
Từ năm 1950 đến nay, Dược Bình Đông không ngừng nghiên cứu việc kết hợp các công thức cổ truyền với công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất để cho ra đời những sản phẩm gần gũi với người hiện đại mà vẫn gìn giữ bản sắc Y học dân tộc Việt Nam.
  • 22 Posts
  • 1 Photos
  • 0 Videos
  • Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông at Dược Bình Đông
  • Lives in Hem so 11 Nguyen Si Co, Phuong 15, Quan 8, Thanh pho Ho Chi Minh
  • From Hem so 11 Nguyen Si Co, Phuong 15, Quan 8, Thanh pho Ho Chi Minh
  • Single
  • 14/10/1999
  • Followed by 6 people
Social Links
Recent Updates
More Stories