Tinh trang xuat tinh som o nam gioi
Xuất tinh sớm là gì? Các xuất tinh sớm là xuất tinh dai dẳng hoặc tái phát với lần xuất hiện tối thiểu sự kích thích tình dục, xảy ra trước khi đến hoặc ngay sau khi thâm nhập và trước khi người đó muốn nó (thường là ít hơn 1 3 phút). Nói cách...
0 Comments 0 Shares 519 Views