Poulloh seï poullaku'u
Poulloh seï poullaku'u
Cette pages a été créé dans le but de rassemble les peuls du monde et de faire valoir la culture "peuls"
 • 121 people like this
 • 6 Posts
 • 5 Photos
 • 1 Videos
 • 0 Reviews
 • Gaming
Recent Updates
 • PSP :
  omère ngenndi yuɓɓiniino hiirde pinal e naalankaagal kikiiɗo aset 4 marse 2017 to “lakaas”. Ndeen hiirde heplanaama ko ina tolnoo e hitaande. Huufnoo ɗum ko sukaaɓe ngenndiyankooɓe hironooɓe leydi ndii e leñol ngol. Wonnoo faandaare dowrowre ndeen hiirde ko wuurtinde pinal fulɓe e teeŋtinde fotde men hannde reende e reentaade, yuurnaade e yuurnitaade ngonka men, reende moƴƴi finaa tawaa men e ɓure renndooji men haŋki, kono kadi reentaade kalo ko hino waawo teppude en, leeltino en e dow ko leƴƴi aduno oo ngoni e dow mum hannde koo, ngam ɓamtaare e ƴellitaare.

  So en mbiyi yuurnaade njoopi-ɗen ko reentaade leefɗi e bonanndeeji coomiiɗi e kesam hesamaagu nguu e mbaadiiji nguurndam ɗi etotoo waawnude renndooji men, tawa rewam majji wonaa moƴƴam .

  Yuurnitaade noon ko teskaade e yerondirde moƴƴi, bonɗi, nguurndam hanki e nguurndam hannde e nanngude ɗo sawru hakkunde ɗoo, sabi teskaade wonde so tawii haŋki men wonaa kaŋŋe mbuure mammba fof, hannde oone kay wonaa kaalis daneejo ɓolɓoto. Tinndinooje, jime, e konnguɗi jangtaaɗi ɗii e ndee hiirde ko ɗuum ɓuri joopaade, ko ɗuum waɗi konngol yuɓɓinɓe hiirde ndee waɗii teskuyaaji, rokki yeruuji e woon ɗiin peeñkiiji kulɓoniiɗi, kollirooji kataa dookɗo oo goodal renndooji men hannde. Arii e ngool koŋngol : “E meeɗen kaalɗo hannde fof, haalata ko ɗemngal caajal pural jiidaral ngal kelmeendi njiggaandi njiiɓiindi,njilɓundi, ngonndi e ɓosɓostude mbele hino lomtoo ɗemɗe men yummiije… pitja lomtiima buuɗi sadak, wiitabiks lomtii kodde e kosam, pipsikola waɗi to lomtii tufam, lacciri e ñiiri ngonti puuyndam, koltu ɓiɓɓe men hannde ko ceelti beelti, caccuki maɓɓe ellee kululaaɗe, finoraade kelloori ɓurtonii ɓe tuppaade e sokaade, tele e fideyoo lomtiima dingire e kiirɗeeli tinndi, daari e cuɓti… Ndeke banndiraaɓe fotaani en haaw so baaba wontii pappaa, neene wostaama mamaa tan (hel) heli daande galle kaari en.

  Banndiraaɓe Alla mbaɗdu-mi on, eko ɓuri hannde soofde e ɓiɗɗo pullo wiyde burgal (buruuk) sabi tan ɓe ngalanaano ngal kuutorgal innde njiggiima e men ɓuƴi helmere ndee haa nde yahda e loowdi ɗemngal maɓɓe tan, ɗoyɗoytu-ɗen, ndewɗen e maɓɓe no jawɗi ndewnaaji. So en ngadaaki ɗemngal weetat en kaljitaani, kono en ngasnataa haalo en mbiyaani wonde alaa ko ɓuri yooɗtoriɗde e tawde neene e baabo heɓe njeeɓda e esiraaɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe “muselseluuji”, kollirooji njanfooji hakkunde resondirɓe haa fijirde foolo dewgal, gacce baratnooɗe koy nattii faawnude !

  Teyib Soh
  PSP : omère ngenndi yuɓɓiniino hiirde pinal e naalankaagal kikiiɗo aset 4 marse 2017 to “lakaas”. Ndeen hiirde heplanaama ko ina tolnoo e hitaande. Huufnoo ɗum ko sukaaɓe ngenndiyankooɓe hironooɓe leydi ndii e leñol ngol. Wonnoo faandaare dowrowre ndeen hiirde ko wuurtinde pinal fulɓe e teeŋtinde fotde men hannde reende e reentaade, yuurnaade e yuurnitaade ngonka men, reende moƴƴi finaa tawaa men e ɓure renndooji men haŋki, kono kadi reentaade kalo ko hino waawo teppude en, leeltino en e dow ko leƴƴi aduno oo ngoni e dow mum hannde koo, ngam ɓamtaare e ƴellitaare. So en mbiyi yuurnaade njoopi-ɗen ko reentaade leefɗi e bonanndeeji coomiiɗi e kesam hesamaagu nguu e mbaadiiji nguurndam ɗi etotoo waawnude renndooji men, tawa rewam majji wonaa moƴƴam . Yuurnitaade noon ko teskaade e yerondirde moƴƴi, bonɗi, nguurndam hanki e nguurndam hannde e nanngude ɗo sawru hakkunde ɗoo, sabi teskaade wonde so tawii haŋki men wonaa kaŋŋe mbuure mammba fof, hannde oone kay wonaa kaalis daneejo ɓolɓoto. Tinndinooje, jime, e konnguɗi jangtaaɗi ɗii e ndee hiirde ko ɗuum ɓuri joopaade, ko ɗuum waɗi konngol yuɓɓinɓe hiirde ndee waɗii teskuyaaji, rokki yeruuji e woon ɗiin peeñkiiji kulɓoniiɗi, kollirooji kataa dookɗo oo goodal renndooji men hannde. Arii e ngool koŋngol : “E meeɗen kaalɗo hannde fof, haalata ko ɗemngal caajal pural jiidaral ngal kelmeendi njiggaandi njiiɓiindi,njilɓundi, ngonndi e ɓosɓostude mbele hino lomtoo ɗemɗe men yummiije… pitja lomtiima buuɗi sadak, wiitabiks lomtii kodde e kosam, pipsikola waɗi to lomtii tufam, lacciri e ñiiri ngonti puuyndam, koltu ɓiɓɓe men hannde ko ceelti beelti, caccuki maɓɓe ellee kululaaɗe, finoraade kelloori ɓurtonii ɓe tuppaade e sokaade, tele e fideyoo lomtiima dingire e kiirɗeeli tinndi, daari e cuɓti… Ndeke banndiraaɓe fotaani en haaw so baaba wontii pappaa, neene wostaama mamaa tan (hel) heli daande galle kaari en. Banndiraaɓe Alla mbaɗdu-mi on, eko ɓuri hannde soofde e ɓiɗɗo pullo wiyde burgal (buruuk) sabi tan ɓe ngalanaano ngal kuutorgal innde njiggiima e men ɓuƴi helmere ndee haa nde yahda e loowdi ɗemngal maɓɓe tan, ɗoyɗoytu-ɗen, ndewɗen e maɓɓe no jawɗi ndewnaaji. So en ngadaaki ɗemngal weetat en kaljitaani, kono en ngasnataa haalo en mbiyaani wonde alaa ko ɓuri yooɗtoriɗde e tawde neene e baabo heɓe njeeɓda e esiraaɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe “muselseluuji”, kollirooji njanfooji hakkunde resondirɓe haa fijirde foolo dewgal, gacce baratnooɗe koy nattii faawnude ! Teyib Soh
  0 Comments 0 Shares 1721 Views
 • 0 Comments 0 Shares 1708 Views 0
 • PSP : Éthiopien fulani

  On salminama jam eii moon fof
  PSP : Éthiopien fulani On salminama jam eii moon fof
  3 Comments 1 Shares 1764 Views
 • PSP : Bandirabe fulbe on fof on salminama jam nyali eii mon fof
  Bresdel
  PSP : Bandirabe fulbe on fof on salminama jam nyali eii mon fof Bresdel
  0 Comments 0 Shares 1784 Views
 • 1 Comments 0 Shares 1688 Views
 • 0 Comments 0 Shares 1525 Views
More Stories