Phân biệt thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả. Thẻ Debit card (ghi nợ) liên kết với tài khoản ngân hàng, trừ tiền tức thì khi chi tiêu. Bạn chỉ tiêu bằng số dư có. Thẻ Credit card (tín dụng) cho phép bạn "mượn trước, trả sau" với hạn mức do ngân hàng xác định. Nếu không trả đúng hạn, lãi suất sẽ được áp dụng. Thẻ ghi nợ giúp kiểm soát chi tiêu, còn thẻ tín dụng mang đến linh hoạt nhưng cần sử dụng cẩn trọng.
Ngoài ra, bạn có thể xem ngay cách thanh toán thẻ tín dụng tại đây: https://bresdel.com/posts/358049
#phân_biệt_thẻ_ghi_nợ_và_thẻ_tín_dụng, #daohanthe365, #Đáo_Hạn_Thẻ_365
Phân biệt thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả. Thẻ Debit card (ghi nợ) liên kết với tài khoản ngân hàng, trừ tiền tức thì khi chi tiêu. Bạn chỉ tiêu bằng số dư có. Thẻ Credit card (tín dụng) cho phép bạn "mượn trước, trả sau" với hạn mức do ngân hàng xác định. Nếu không trả đúng hạn, lãi suất sẽ được áp dụng. Thẻ ghi nợ giúp kiểm soát chi tiêu, còn thẻ tín dụng mang đến linh hoạt nhưng cần sử dụng cẩn trọng. Ngoài ra, bạn có thể xem ngay cách thanh toán thẻ tín dụng tại đây: https://bresdel.com/posts/358049 #phân_biệt_thẻ_ghi_nợ_và_thẻ_tín_dụng, #daohanthe365, #Đáo_Hạn_Thẻ_365
DAOHANTHE365.NET
Cách phân biệt thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng cho chủ thẻ
Biết cách phân biệt thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng sẽ giúp người dùng sử dụng sao cho phù hợp nhất. Vậy nên, nếu bạn đang tìm hiểu chủ đề này đừng bỏ lỡ thông tin sau đây.
0 Comments 0 Shares 140 Views