• ζει στην Garoua, Région du Nord, Cameroun
  • Από Douala, Région du Littoral, Cameroun
  • Female
  • ακολουθείται από 114 μέλη