مشاوره حقوقی رایگان در باره ملک
پرونده هایی که در بستگی با ملک و خرید و فروش آن می باشند با توجه به این که ارزش ملک در ایران افزایش یافته است و دعاوی بیشتری در این زمینه مطرح می شود بسیار مهم هستند. به همین علت است که بسیاری از مردم نیازمند خدمات مشاوره حقوقی مجانی برای این نوع پرونده ها به قصد طرح دعاوی در دادگاه هستند.

هر یک از پرونده های ملکی می تاب عنوان متفاوتی داشته باشد و به همین دلیل روند رسیدگی به آن می تواند تفاوت زیادی داشته باشد. برای مثال برخی از پرونده های ملکی در بستگی با املاکی است که از فرد متوفی به جا باقیمانده است و وراث هدف بخش آن را دارند و به دشوار بر خورده اند و یا این که یکتا از وراث اقدام به تصاحب ملک و دخل و تصرف در آن نموده است.

در این حالت شدنی است دیگر وراث نیاز به مشاوره حقوقی رایگان داشته باشند لغایت با مباحث حقوقی و یا کیفری در مورد پرونده های ملکی بیشتر آشنا شوند.

البته این فقط یک نمونه از نیاز کسان به مشاوره حقوقی مجانی برای پرونده های ملکی است و موارد متعدد دیگری را می تاب نام برد که یک به عنوان مثال خریدار یک ملک از پرداخت باقی باقیمانده بدهی خود یا کل وجه آن با توجه به پیمان نامه قبلی امتناع کرده باشد. در این حالت نیز عده ای نیازمند مشاوره حقوقی رایگان هستند لغایت بهتر با روش برپایی پرونده و تعقیب حقوق خویش اشنا شوند.

موسسه حقوقی حاضر است تا در صورت نیاز مشاوره حقوقی مجانی را در این مقوله ها برای کمک به اتباع محترم طهران و سایر شهرهای کشور ارائه دهد.
وظایف مشاور حقوقی
1. امور مربوط به معاملات و قراردادها
مشاور حقوقی باید پیش نویس و متن قراردادها را تنظیم کند و بر روند عقد آن و مواد ذکر شده در آن وارسی کند. در صورت نیاز باید افراد را از شرایط و اثرات هر یک از پاراگراف (لاتین) های قرارداد آگاه کند الی کسی متحمل زیان نشود. مشاوره حقوقی می‌تواند در داد و ستدها ملکی، خرید و فروش، رهن، وکالت و در ضمن موضوعات مربوط به امور خانواده مثل طلاق، حضانت، نفقه و مهریه به افراد کمک کند.

2. امور مربوط به دعاوی و امور کیفری
مشاور حقوقی می‌تواند لوایح باره دربایستن را تنظیم کند و به کسان در تعقیب دعاوی کمک کند و به آن‌ها مشاوره دهد. در صورتیکه دستور وکالت داشته باشد می تواند شخصا به طور سر راست پرونده را در دست بگیرد. مشاور در امور کیفری مثل قتل، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و سایر موضوعات نقش مهمی ایفا می کند و پس از مشاوره حقوقی با توجه به سخت موکل به یک وکیل برگشت دادن دیتا می‌شود. به طور مثال اگر خواهان مشاوره درباره مسائل و دشواری ها چک هستید، وکیل چک کمک به حل این مسئله خواهد کرد، اگر به دام کلاهبردان افتاده اید، وکیل کلاهبرداری و …
تفاوت حق کسب و حرفه با حق سرقفلی
حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و وابستگی به عمل مستاجر دارد ولی حق سرقفلی قطعی الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از سوی مستاجر به موجر بوجود می آید.

مقدار حق سرقفلی مشخص است اما میزان حق کسب و پیشه قابل محاسبه نیست.

حق سرقفلی قابل اسقاط است اما اسقاط حق کسب و حرفه اسقاط ما لم یجب است هر چند بعضی می گویند با انعقاد عقد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.

حق سرقفلی قابل ضمان است یعنی با ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش آن قابلیت ضمان را داراست در صورتی که به طور رسمی به ثبت رسیده باشد اما حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

حق سرقفلی قبل توقیف است و از حقوق مالی است و جز اموال غیر منقول تبعی است و با تقدیم عرض حال تامین خواسته یا تقاضای بازداشت از راه اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.

وکیل ابطال مزایده ملک از ثبت
حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست مگر در چهره تقاضا تجویز انتقال منافع و صدور دستور در این خصوص یاتفویض انتقال به غیر.

تفاوت اعسار با ورشکستگی
در اعسار معسر از گردانیدن اموال خویش بازداری نمی شود؛درحالی که در ورشکستگی اداره اموال محکوم علیه،از تاریخ ورشکستگی به مدیر پالایش یا گردانیدن پالایش واگذار می شود.

حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران از میان نمی رود،در حالی که با صدور حکم ورشکستگی،تاجر از اقامه دعوی بی بهره می شود و طلبکاران باید علیه او و به صورت بخش جمعی و به نمایندگی مدیر پالایش اقامه دعوی کنند.

حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و تنها میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است قابل ترتیب نشانه است؛در حالی که دستور ورشکستگی عام است و درباره کلیه طلبکاران،چه اقامه دعوی کرده باشند،چه نکرده باشند،لازم الاجراست.
هزینه مشاوره حقوقی تلفنی

شما در این گونه مکالمات در نزدیک یک سوم کمتر از مشاوره های حضوری خرج خواهید کرد، به بهترین وجه ممکن زمان خویش را مدیریت می‌کنید، در نتیجه استفاده از مشاوره‌های تلفنی آرمو، می دانید که از کجا و چطور باید آغاز کنید و نتیجه حاصل از پیگیری‌هایتان قابل پیش‌بینی خواهد بود.

چگونه بندهای قراردادم را تنظیم کنم؟
مشاوره امور قراردادها
تنوع موضوعات حقوق قراردادها بیش از مرز تصورتان است، پیمان نامه که ماحصل توافق دو طرف به صورت مکتوب است در چهره به هستی آمدن اختلاف بین هر دو سو مهمترین ابزاری است که وکیل می تواند بر اساس قواعد حقوقی آن قرارداد، حقانیت شما را به اثبات برساند، پر واضح است وقتی شما منظور تنظیم و امضای سندی به این مهمی را دارید باید از کارآزمودگان امر در تنظیم پاراگراف (لاتین) بند آن یا امضای آن کمک بخواهید زیرا شاید برخی از بندهای مذکور در قرارداد حقی را از شما زائل می کند یا به ضرر شماست، اما شما به واسطه عدم آگاهی این حق را با دست خودتان از خودتان سلب می‌کنید.

مشاوره حقوقی - مشاوره امور قراردادها
مرور زمان در باژگاه جستار مونث ۱۶ قانون امور گمرکی عبارت است از اینکه در صورتی که در نشان اشتباه محاسبه و غیره چه از طرف باژگاه و چه از طرف صاحب کالا مبالغی کمتر یا بیشتر اخذ و یا پرداخت شده باشد هر دو طرف در مدت سررسید هشت ماه می‌توانند نسبت به مطالبه کسر رسیده از راه باژگاه و یا مطالبه اضافه پرداختی اقدام نمایند. مبدا مرور سررسید تاریخ صدور سند ترخیص است.
پس نگران نباشید همه مشکلات حقوقی یک راه حل مشخص دارند

 

سایت وکالت